Spis lektur szkolnych


 

 


Klasa III gimnazjum
1. „Kamienie na szaniec” – A. Kamiński
2. „Pamiętnik z powstania warszawskiego” M. Białoszewski
3. „Opowiadania” - T. Borowski
4. „Dywizjon 303” – A. Fiedler fragment
5. „Mały Książę” – A. de Saint Exupery
6. „Sokół” – G. Boccaccio
7. „Strzały w Stonygates” – A. Christie
8. „Opium w rosole” – M. Musierowicz