KOMUNIKATY


Program uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019:
8.15 klasy gimnazjalne, aula
10.00 klasy I-III, hala sportowa GCKiS
10.45 klasy ósme, aula
12.30 klasy IV-VII, hala sportowa GCKiS

13.06.2019r.

 

OFERTA PRAC przy ulicy Ogrodowej

[pobierz] 0.1 MB oferta-zarow-ogrodowa
[pobierz] 0.1 MB ogloszenie-zarow---ogrodowa-pomieszczenia-socjalne

Sprawozdania finansowe szkoły:

 

http://bip.um.zarow.pl/index.php?id=1291

Informacja w sprawie Balu Gimnazjalnego

 

Prosimy, żeby rodzice, którzy zadeklarowali się do opieki, zgłosili się na bal – piątek 10 maja 2019r. godz. 16.00-22.00.


Rada Rodziców

 

Bardzo prosimy rodziców o wypełnienie zgody na bal wg zamieszczonego wzoru poniżej.
Szczególnie ważną informacją jest podanie osoby, która odbierze dziecko z balu (imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu). Osoba odbierająca dziecko potwierdzi tożsamość dowodem osobistym.

 

 

Wzór zgody:

ZGODA NA BAL GIMNAZJALNY

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………
ucznia klasy ………… Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie (odział gimnazjalny) w Balu Gimnazjalisty zaplanowanym na dzień 10 maja 2019 roku w godzinach 16.00-22.00
w Restauracji Esperanto przy ul. B. Stęczyńskiego 18 w Świdnicy.
Zobowiązuję się do osobistego odebrania dziecka z balu z Restauracji Esperanto bądź do
odbioru upoważniam Panią/Pana (osobę pełnoletnią)…………………………………….
……………………………………
Podpis rodziców

Uwaga Rodzice!

 

     W związku z przedłużającym się ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, informujemy że po przerwie świątecznej nadal nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne w naszej placówce.
Jednocześnie informujemy, że od 24.04.2019 (środa) dla dzieci wymagających opieki, będzie zorganizowana świetlica szkolna:
- dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I-IV- budynek szkolny ul. 1 Maja 2 w godz. 5.30-16.00
- dzieci i młodzież klas V-VIII oraz III klas gimnazjum- budynek szkolny ul. Piastowska 10 w godzinach 8.00-14.30
Dodatkowo zajęcia opiekuńcze dla dzieci oferuje Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w godzinach 8.00-13.00 oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów w godzinach 8.00-15.00.

 

     Zwracamy się równocześnie z prośbą o bieżący monitoring naszej strony i wiadomości w dzienniku elektronicznym, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i z dnia na dzień może ulec zmianie!

 

 

DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII i III KLAS GIMNAZJALYCH

 

Jeżeli po przerwie świątecznej strajk nauczycieli będzie kontynuowany, informujemy rodziców, że od 24.04.2019 r./środa/ będzie sprawowana opieka nad dziećmi na świetlicy szkolnej przy ul. 1 Maja 2 od godz. 5:30 do godz.16:00.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,
dzisiejsze rozmowy związków zawodowych z rządem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Planowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej w Żarowie, Szkole Podstawowej w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej w Imbramowicach najprawdopodobniej odbędzie się.
Jego rzeczywistą skalę poznamy dopiero w poniedziałek. Tym samym będziemy w stanie zweryfikować nasze możliwości organizacyjne w zakresie opieki nad dziećmi.
W związku z niepewną i dynamiczną sytuacją, zwracam się z prośbą o wsparcie dyrektorów szkół w tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia opieki dzieciom poza szkołą, proszę w pierwszych dniach strajku o skorzystanie z tej możliwości. W przypadku braku takiej możliwości, opieka zostanie zapewniona z pomocą pracowników z wszystkich jednostek z terenu gminy Żarów.

 

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

 

UWAGA!

Żarów, dnia 28 marca 2019r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Żarowie

Drodzy Rodzice
dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie

 

W związku z planowanym strajkiem pracowników szkoły: nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami w terminie od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania, informuję, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. strajku okupacyjnego – to znaczy polegającego na zajęciu przez strajkujących budynku szkoły, uniemożliwiając dalsze jego funkcjonowanie w celu wymuszenia spełnienia swych żądań, postulatów. Podczas strajku mogą wystąpić utrudnienia w przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych.

Jednak zaznaczam, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji oraz konieczności dbania o bezpieczeństwo Państwa dzieci, udostępnione zostaną pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Żarowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10 oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 58 i 60 A, w których dyrektorzy szkół czy katecheci – pracownicy niestrajkujący będą mogli zapewnić opiekę Państwa dzieciom zgodnie z godzinami planu zajęć obowiązującego w danym dniu. Zapewniam, że dokonamy wszelkich starań w celu organizacji jak najlepszych warunków opiekuńczych dla Państwa dzieci.

W przypadku jakichkolwiek zmian w tym temacie, będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez dziennik elektroniczny oraz informację na stronie internetowej szkoły.

 

Z poważaniem

Helena Słowik

 

1.02.2019r. 

Informacja w sprawie: 

Wykonanie wymiany części kostki betonowej oraz położenie nowej wokół budynku przy ul. 1 Maja oraz przy ul. Ogrodowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.

 

[pobierz] 0.1 MB OFERTA KOSTKA Żarow
[pobierz] 0.1 MB OGŁOSZENIE kostka Żarów

Uwaga Rodzice! ZAWIESZENIE STRAJKU

 

 

Z dniem 27.04.2019r. akcja strajkowa nauczycieli została bezterminowo zawieszona, a zatem od poniedziałku 29.04.2019r. wszystkie zajęcia edukacyjne i opiekuńczo-wychowawczew naszej placówce będą odbywały się w normalnym trybie.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 i świętami narodowymi, w dniach 01.05-03.05.2019r. nasza placówka będzie zamknięta.

 

Dyrekcja szkoły

 

[pobierz] 0.5 MB 1

Pismo dyrektora w sprawie strajku

Warszawa, 4 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum,

już wkrótce, za pośrednictwem dyrektorów szkół, dotrze do Państwa ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To ważny dla Państwa moment. Zachęcam, aby wspólnie ze swoimi dziećmi – uczniami VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – zapoznali się Państwo z treścią ulotki. Jestem przekonana, że zawarte w niej informacje będą pomocne. Zapewniam, że szkoły są gotowe na przyjęcie Państwa dzieci – posiadają odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i utworzą większą liczbę klas.

W kwestii dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają biura i wydziały oświaty w samorządach, doradcy zawodowi w szkołach, a także dyrektorzy oraz kuratorzy oświaty, którzy najlepiej znają sytuację szkół w danym rejonie. W kuratoriach działają punkty konsultacyjne, lista kontaktów jest dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. Przypomnę również, że pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres rekrutacja@men.gov.pl. We wrześniu br. do szkół podstawowych i gimnazjów trafił specjalny plakat dotyczący rekrutacji. Uruchomiliśmy także zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat ich planów dotyczących wyboru konkretnego profilu szkoły. Z danych wynika, że ponad połowa uczniów decyduje się na naukę w szkołach technicznych i branżowych. Ok. 55 proc. młodych ludzi wybiera kształcenie zawodowe, a 45 proc. decyduje się na liceum ogólnokształcące. Według naszych szacunków w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie uczyło się we wszystkich klasach 652 tys. uczniów. Podobną liczbę licealistów mieliśmy w roku szkolnym 2009/2010. Wówczas w liceach ogólnokształcących uczyło się 656 tys. uczniów. Podczas rozmów ze swoimi dziećmi warto wziąć pod uwagę ich zainteresowania i predyspozycje, a także punktację do szkół, do których będą aplikować. Cennym źródłem informacji o szkołach w regionie są tzw. dni otwarte i targi szkół. Udział w nich będzie pomocny przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Zapewniam, że każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie miejsce w szkole od 1 września 2019 roku.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

4.09.2018r.

Oferta:

Wykonanie prac remontowych – chodników i ogrodzenia w budynku przyul. 1 Maja 2 oraz przy Pomniku Jana Pawła II w Żarowie w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie „

[pobierz] 0.1 MB ogloszenie-zarow--2-2018
[pobierz] 0.1 MB oferta-na-i-maja-2-zlecenie-nr-2

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018r. /poniedziałek/

 

dla klas I-IV i oddziałów przedszkolnych
o godz 8.30 na boisku lekkoatletycznym Szkoły Podstawowej, ul. 1 Maja 2

 

 

dla klas V-VIII i Gimnazjum
o godz. 9.30, ul. Piastowska 10.

 

 

 

 

 

[pobierz] 2.6 MB ulotka-dotyczaca-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawo

Uwaga!
1 czerwca 2018r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8 czerwca 2018r. – odbędą się zajęcia dydaktyczne (odwołany Piknik, Dzień Patrona Szkoły z powodu prac remontowych prowadzonych w obiektach szkoły).

Zamówienia na usługi remontowo - budowlane 

w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Żarowie

Uwaga rodzice i uczniowie klas 3 gimnazjalnych!

 

 

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/18 nie odbędą się.

Obecni uczniowie klas 3 brali w nich udział w poprzednim roku szkolnym.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich gimnazjum w ramach programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów®”. Program ten będzie realizowany u Państwa w szkole
(Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie) w dniach 11 -12 grudnia 2017 r.
Spotkanie z rodzicami odbędzie się 12 grudnia 2017 r. we wtorek o godzinie 16:00 w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ul. Piastowska 10.
W ramach programu odbędą się 9-godzinne warsztaty dla młodzieży, spotkanie dla rodziców oraz Rady Pedagogicznej.
Celem programu jest zachęcenie młodzieży
do zdrowego stylu życia - wolnego od przemocy, narkotyków
i alkoholu. Program uczy także mądrego podejścia do miłości
i odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pozwala młodzieży spojrzeć z dystansu na postawę luzu oraz nieodpowiedzialności promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.
W trakcie spotkania z Państwem prezentowany będzie zakres celów programu „Archipelag Skarbów®”. Szczególny akcent położony będzie na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podane będą wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach,w tym zagadnieniach miłościi seksualności. Otrzymują Państwo ulotki profilaktyczne dla rodziców pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”, które zawierają skró wskazówek dotyczących wychowania omawianych w trakcie spotkania.

Z wyrazami szacunku:


Dyrektor Szkoły                                    W imieniu Trenerów programu
Helena Słowik                                                     Maria Marzoch
                                                                Wiceprezes Zarządu Fundacji

Dowóz do szkoły na rok 2017/2018

[pobierz] 0.1 MB zarow_mikoszowa_marcinowiczki

Żarów- Mikoszowa-Marcinowiczki

[pobierz] 0.1 MB zarow_kalno_wierzbna

Żarów-Kalno-Wierzbna

[pobierz] 0.2 MB zarow-imbramowice_bukow_zarow

Żarów-Imbramowice-Buków-Żarów

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 dla uczniów klas 5-7 oraz II i III gimnazjum odbędzie się 4 września 2017r. o godz. 10.00 na hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10. 

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 dla uczniów klas 0 oraz 1,2,3,4 odbędzie się 4 września 2017r. o godz. 8.30 na boisku sportowym przy ul. Armii Krajowej 58.

Komunikaty na rok szkolny 2016/17 oraz 2017/18

 

 

 

W związku z odnotowaną liczbą zatruć narkotykami tzw. dopalaczami MEN uruchomiło infolinię, dzięki której wszyscy zainteresowani mogą uzyskać bezpłatną pomoc.

 

Główny Inspektor Sanitarny    800 060 800

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży    116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa   800 100 100

Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   800 12 12 12

Numer alarmowy (na terenie całej UE)   112