Dyrekcja


Dyrekcja szkoły 2018/19

 

Dyrektorka: mgr inż. Helena Słowik
Wicedyrektorka: mgr Aleksandra Kajdanek
Wicedyrektorka: mgr Elżbieta Stencel

Wicedyrektor: mgr Adam Ciupiński

dyr. Helena Słowik
dyr. Helena Słowik

        Nauka w naszym gimnazjum prowadzona jest w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Najpięniejszą rzeczą, jakiej może doświadczyć uczeń jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, którestoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest smutny, rozczarowany i niezadowolony z życia. Nie ma większego bogactwa od rozumu; nie ma większej biedy od głupoty; nie ma lepszego dziedzictwa niż dobre wychowanie ani lepszego pomocnika od dobrej rady. To jest cel naszej pracy pedagogicznej – rozwijać umysł, wychowywać, dać drogowskazy. Aby dokonaćrzeczy

wielkich, musimy nietylko działać, ale i marzyć, nie tylko planować, ale i działać. Działanie, zachwyti wielki szacunek dla każdego ucznia szkołyto nasza codzienność.

 

Helena Słowik

w-ce dyr Aleksandra Kajdanek
w-ce dyr Aleksandra Kajdanek
w-ce dyr Elżbieta Stencel
w-ce dyr Elżbieta Stencel